Advies instelling beoordelingscommissie

Op 4 april 2018 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een advies uitgebracht aan minister Bruins van VWS over de governance bij de subsidiëring van grote sportevenementen. Ter verbetering van de huidige situatie stelt de NLsportraad voor om een beoordelingscommissie op te richten onder auspiciën van de raad. De NLsportraad adviseert de beoordelingscommissie strikt onafhankelijk te positioneren en samen te stellen, en het proces rond de subsidiëring van sportevenementen zo transparant mogelijk te maken.

De beoordelingscommissie van de NLsportraad adviseert de minister van VWS, andere departementen en op verzoek ook de Tweede Kamer over rijkssubsidies aan grote sportevenementen. De adviezen staan ook ten dienste aan andere overheden en partners in sportevenementen.  Advisering gebeurt nog onder het huidige Beleidskader sportevenementen van het ministerie van VWS. Medio 2018 adviseert de NLsportraad over een strategische evenementenagenda op de langere termijn en een hierop aangepast beleidskader.