NLsportraad: neem knelpunten rondom vergoedingen voor vrijwilligers bij evenementen weg

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert het kabinet om de knelpunten in de vrijwilligersregeling rondom evenementen weg te nemen. Daarvoor zou het maximale maandbedrag voor vrijwilligers omgezet moeten worden naar een kwartaalbedrag om zo de piek in het vrijwilligerswerk op te vangen. Ook moeten de in natura voorzieningen voor vrijwilligers, zoals kleding, uitgezonderd worden van loonbelasting. Nu geven organisatoren vrijwilligers hun kleding vaak na afloop niet mee als blijvende herinnering omdat zij dan BTW moeten afdragen over de waarde ervan. Dat staat in het advies "Fiscaliteit bij sportevenementen" dat raadslid Duncan Stutterheim vandaag namens de NLsportraad heeft aangeboden aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

Beeld: Wiebe Kiestra

Ook pleit de NLsportraad voor meer uniformiteit en helderheid bij de uitvoering van fiscale regels rond sportevenementen. Dat zou kunnen door een inspecteur aan te stellen voor grote sportevenementen of door een centraal loket in te richten dat zorgt voor een landelijk gecoördineerde aanpak. Ook moet er een gunstiger fiscaal klimaat komen voor sponsors die sportevenementen mogelijk maken. Naast sponsoring kunnen giften bijdragen aan het realiseren sportevenementen. Op dit moment wordt daar nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Om in de toekomst giften van private partijen, particulieren of investeringsfondsen te kunnen ontvangen, is de erkenning van een sportevenement als goed doel noodzakelijk.

De NLsportraad heeft de fiscaliteit bij sportevenementen onder de loep genomen als onderdeel van de totale advisering over sportevenementen. Eerder heeft de NLsportraad geadviseerd over BTW bij sportopleidingen. Er spelen nog meer fiscale vraagstukken in relatie tot sport, zoals de gevolgen van het Bridport-arrest, de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat denksport geen sport is en de mogelijke gevolgen van een verhoging van het lage btw-tarief. De raad constateert dat deze gevolgen verstrekkend zullen zijn.

De NLsportraad is van mening dat een afspraak over het fiscale klimaat voor sport uitstekend past in het sportakkoord dat op dit moment onder regie van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) tot stand komt.