Nederlandse Sportraad adviseert: maak opbrengsten van sportevenementen transparant

Vraag partners in sportevenementen om hun maatschappelijke en economische doelen scherp te stellen en gebruik een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) om de waarde van sportevenementen transparant te maken. Dat staat in het vandaag verschenen advies ‘Open kaart bij impact’ van de Nederlandse Sportraad.

Open kaart bij impact
Beeld: ©NLsportraad

Momenteel worden verschillende maatschappelijke doelen aan een sportevenement verbonden zonder dat duidelijk is of die wel worden bereikt. De NLsportraad adviseert de minister om partijen zoals sportbonden en gemeenten te vragen voorafgaand aan een evenement inzichtelijk te maken welke maatschappelijke doelen zij nastreven. Na afloop van het evenement meet de organisatie of de beoogde effecten zijn bereikt. Daarvoor kunnen zij een - in opdracht van de NLsportraad ontwikkelde – modelaanpak MKBA gebruiken, die op maat kan worden gemaakt afhankelijk van de grootte van het evenement. Het gebruik van een MKBA maakt transparanter welke kosten en baten gemoeid gaan bij de organisatie van een sportevenement.

Daarnaast adviseert de NLsportraad om als voorwaarde voor sportevenementen te stellen dat deze altijd bijdragen aan sportontwikkeling op welk terrein dan ook: topsport, breedtesport, gehandicaptensport, sportinfrastructuur of de beleving en het draagvlak voor sportevenementen zelf.

De rekentool om een eigen MKBA te maken is voor iedereen toegankelijk en onderstaand te downloaden.