Nederlandse Sportraad adviseert minister regie te nemen over kennis bij sportevenementen

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om de regie te nemen over kennis bij sportevenementen. De minister kan er met zowel structurele als incidentele financiering voor zorgen dat deze belangrijke randvoorwaarde bij het evenementenbeleid wordt vervuld. Zonder het kennisniveau op peil te brengen, wordt Nederland nooit een echt evenementenland.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

De NLsportraad doet de minister de aanbeveling te investeren in een onderzoeksprogramma over maatschappelijke impact van sportevenementen. Ook beveelt de raad aan een kennisknooppunt op te zetten dat de schakel vormt tussen onderzoekers en evenementenorganisatoren en data van evenementen voortaan centraal te verzamelen. Deze en andere aanbevelingen staan in het advies Regie op Kennis van de Nederlandse Sportraad dat vandaag tijdens de Dag van het Sportonderzoek in Amsterdam is gepresenteerd.

Voorzitter Michael van Praag: “Wij zien dat er een grote behoefte is om kennis over sportevenementen te vergroten. Het budget voor sportevenementen is door dit kabinet verdubbeld en het maatschappelijke en politieke belang van sportevenementen is toegenomen, maar er is geen gelijktijdige investering gedaan in kennis over sportevenementen. Iedere partij voor zich is niet in staat om dit goed te organiseren. De Nederlandse Sportraad adviseert de minister daarom een sleutelrol te vervullen bij het ontwikkelen en overdragen van kennis over sportevenementen.”

Het advies ‘Regie op kennis’ van de NLsportraad dient als input voor de uitwerking van het sportakkoord (deelakkoord 6, Topsport die inspireert) en een nieuw beleidskader sportevenementen van het kabinet.