Werkprogramma 2021-2024: Sport in het systeem

Vandaag is het nieuwe werkprogramma van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) gepubliceerd. Lees hier een kort interview met onze voorzitter Michael van Praag.

omslag werkprogramma Sport in het systeem

1. De NLsportraad heeft een nieuw werkprogramma gepubliceerd. Waarom nu?

De NLsportraad bestaat inmiddels al weer meer dan vier jaar. Het kabinet heeft besloten om de NLsportraad per 1 april 2020 met twee jaar te verlengen. Binnen twee jaar wordt de NLsportraad wettelijk verankerd, dat betekent dat deze raad dan een vast adviescollege is.
We gaan dus als NLsportraad een nieuw tijdperk in en daarbij hoort een nieuw werkprogramma. Het indienen van een werkprogramma is voor adviescolleges formeel gekoppeld aan Prinsjesdag, de behandeling van de begroting. We hebben er samen met alle raadsleden hard aan gewerkt en ik heb veel zin om ermee aan de slag te gaan.

2. Wat is de rode draad van het nieuwe werkprogramma?

De titel van het werkprogramma is ‘Sport in het systeem’. Daarmee willen we de maatschappelijke betekenis van sport centraal zetten. Sport is meer dan een leuke hobby, sport heeft een grote maatschappelijke betekenis. Tijdens de lockdown dit voorjaar zag je hoezeer mensen het sporten misten. Maar het coronavirus liet ook zien hoe belangrijk sporten en bewegen is voor je gezondheid. Met dit nieuwe werkprogramma gaat de NLsportraad zich inzetten om sport mogelijk te maken, voor iedereen en in elke context: in de vrije tijd, op school, in de zorg, op het werk. Daarvoor zullen wetten en regelingen soms aangepast moeten worden.

3. Jullie benoemen in het werkprogramma vier thema's. Kunt u die kort toelichten?

Het eerste thema waar we advies over willen uitbrengen gaat over sport en gezondheid. Sport en bewegen heeft een positief en bewezen effect op de fysieke, mentale en sociale gezondheid van mensen. We zullen echt veel meer moeten gaan sporten en bewegen om te zorgen dat we gezond blijven. De NLsportraad wil gaan kijken hoe het nou precies zit met sport en bewegen tijdens de levensloop van mensen. Waar lopen zij tegenaan, welke groepen blijven structureel achter en wat is nodig om meer mensen te gaan stimuleren om te sporten en bewegen? Daarbij zal er specifieke aandacht zijn voor kwetsbare groepen.

Ons tweede thema is ‘sport en sociale waarden’. Daarbij kun je denken aan onderwerpen zoals sport en opvoeding, sport en integratie en sport en welzijn. Ook ongewenst gedrag in de sport hoort hierbij. We gaan beginnen met een advies over het pedagogisch klimaat in de sport, een heel actueel thema. Hopelijk kunnen we met dat advies bijdragen aan een verbetering van het pedagogisch klimaat in de sport.

Het derde thema van dit werkprogramma is ‘topsport en samenleving’. Onder dit thema vallen onderwerpen als ‘mega- en multisportevenementen’, ‘talentherkenning en talentontwikkeling’ en ‘organisatie en financiering van de commerciële topsport’. Ook willen we advies uit gaan brengen over het leven na de topsport, over het opbouwen van een maatschappelijke positie voor ex-topsporters.  

Tenslotte gaat de raad adviseren over de versterking van de sportbranche, het laatste thema. Adviezen hierover vloeien logisch voort uit het advies over de toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport, dat in het najaar van 2020 zal verschijnen. In de reeds verschenen discussienota ‘Het speelveld van de sport’ sorteert de Nederlandse Sportraad al voor op een aantal adviezen, onder andere over de ordening tussen markt en overheid en de professionalisering van de sportbranche. Al met al een hele lijst onderwerpen.

4. Naar welk advies kijkt u zelf het meeste uit?

Het klinkt misschien een beetje flauw, maar ik vind alle adviezen die we uitbrengen belangrijk. Later dit jaar komen we nog met ons advies over de organisatie en financiering van de Sport, een gevraagd advies door de partners van het nationaal sportakkoord en opgenomen in ons vorige meerjarig werkprogramma. Op dit moment zijn we volop bezig om alle input uit het veld tot ons te nemen en te verwerken in ons eindadvies.

Als ik uit het nieuwe werkprogramma een onderwerp moet kiezen, dan ga ik voor de betekenis van sport voor de gezondheid. Het is door de coronacrisis actueler dan ooit: we moeten stoppen met zitten en meer gaan sporten en bewegen. Als er iets is waar we nu echt niet meer omheen kunnen, is het die constatering. Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, arm of rijk, sport en bewegen is van levensbelang. Daar gaan wij ons voor inzetten.