Aanknopingspunten voor ontwikkeling paralympische sport

Structurele aandacht bij sportorganisaties en gemeenten voor gehandicaptensport is nodig om paralympische sport verder te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen en sociale en fysieke toegankelijkheid van de sport voor mensen met een handicap. Verder kan de classificering van paralympische sporters professioneler en zou Nederland zich actiever kunnen opstellen in internationale sportorganisaties om een gidsrol te kunnen vervullen.

Dat zijn enkele van de uitkomsten van vier bijeenkomsten over paralympische sport. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) organiseerde deze bijeenkomsten om input op te halen voor het adviestraject Doorontwikkeling paralympische sport. De NLsportraad sprak daarvoor met internationale deskundigen, Nederlandse stakeholders, wetenschappers en paralympische sporters en coaches.

Bijeenkomst doorontwikkeling paralympische sport

De aanwezigen maakten op de bijeenkomsten op verzoek van de NLsportraad een SWOT-analyse van de stand van zaken van de paralympische sport. Ze dachten na over de sterktes en zwaktes van de paralympische sport, zowel in Nederland als internationaal. Vervolgens bespraken de deelnemers de kansen en bedreigingen die zij zagen voor de doorontwikkeling van de paralympische sport.

De deelnemers kozen ook hun prioriteiten voor doorontwikkeling van de paralympische sport. Daarover gingen zij met elkaar in gesprek. Dat leverde waardevolle inhoudelijke discussies op over nationale en internationale ontwikkelingen. Belangrijke thema’s tijdens de bijeenkomsten waren:

  • organisatorische integratie, topsportklimaat en integriteit;
  • talentenaanwas en -ontwikkeling;
  • classificatie;
  • beeldvorming en zichtbaarheid;
  • kennisdeling en innovatie;
  • Nederland in het buitenland.

De deelnemers vonden dat de bijeenkomsten zelf grote meerwaarde hadden. Ze waardeerden onder meer de diversiteit van de genodigden en de ruimte om gezamenlijk over doorontwikkeling van paralympische sport na te denken. Hier kunt u een samenvattend verslag lezen.

Vervolg

De adviescommissie maakt met behulp van alle opgehaalde informatie een definitieve analyse van de stand van zaken van de paralympische sport. Vervolgens denkt de commissie na over mogelijke aanbevelingen en doet advies aan de minister van Medische Zaken en Sport. Het advies wordt volgens planning eind februari 2022 aangeboden, tussen de Olympische en Paralympische Winterspelen.

Vragen of meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het adviestraject of informatie willen meegeven aan de adviescommissie? Mail dan gerust naar info@nlsportraad.nl of bel met 070-3407273 en vraag naar Annet Tiessen-Raaphorst of Lennart Langbroek.