Pedagogisch klimaat in de sport

Alle kinderen moeten zich overal in de sport kunnen ontwikkelen, plezier kunnen beleven aan sport en actief kunnen zijn onder deskundige begeleiding en met oog voor hun specifieke kwaliteiten en aandachtspunten. Een goed pedagogisch klimaat zou dus aan de basis moeten staan van de sport.

Foto judoles kinderen
Beeld: ©ANP

De NLsportraad signaleert dat een pedagogisch sportklimaat nog lang niet overal vanzelfsprekend is in de Nederlandse sport. Daarom wil de raad, zoals beschreven in het Werkprogramma 2021-2024: Sport in het systeem, advies uit gaan brengen over het (verbeteren van het) pedagogisch klimaat in de sport.

Aanpak van het adviestraject

Sport hoort voor alle sporters op alle niveaus plezier op te leveren. Een basis daarvoor ligt in een pedagogisch sportklimaat, een omgeving waar alle kinderen en jongeren zich fysiek, mentaal en sociaal kunnen ontwikkelen in en door sport. 

De raad wil voor het advies zicht krijgen op het huidige pedagogisch klimaat in de sportbranche en mogelijke knelpunten daarin. Dit wil de raad vergelijken met het pedagogisch klimaat in andere sectoren. In het advies wil de raad de voorwaarden beschrijven die de sportbranche in staat stelt om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Ook bekijkt de raad de rol van de rijksoverheid om dat te helpen realiseren. 

Het advies gaat zich richten op kinderen en jongeren van 4-18 jaar. De raad wil aandacht besteden aan deelname van kinderen en jongeren aan sport en bewegen in algemene zin, maar ook aan specifieke doelgroepen zoals kinderen met gedragsproblemen, kinderen die te maken hebben met sociale uitsluiting of kinderen in talentontwikkelingstrajecten. De NLsportraad bespreekt in het advies zowel de verenigingssport als sportdeelname bij ondernemende sportaanbieders of andere organisatievormen in de vrije tijd. Het advies besteedt zowel aandacht aan trainers en organisaties (het bestuur van sportclub of de ondernemer) als aan ouders en kinderen.

Commissie

De begeleiding van het adviestraject vindt plaats in twee fases. Namens de raad nemen Farid Gamei (commissievoorzitter), Meryem Kilic-Karaaslan en Michael van Praag plaats in de commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Velden en Annet Tiessen-Raaphorst van het secretariaat via info@nlsportraad.nl.