Kinderen centraal: advies over het pedagogisch klimaat in de sport

Alle kinderen moeten zich overal in de sport kunnen ontwikkelen, plezier kunnen beleven aan sport en actief kunnen zijn onder deskundige begeleiding en met oog voor hun specifieke kwaliteiten en aandachtspunten. Een goed pedagogisch klimaat zou dus aan de basis moeten staan van de sport.

Omslag Kinderen centraal - advies over het pedagogisch klimaat in de sport

De NLsportraad signaleerde dat een pedagogisch sportklimaat nog lang niet overal vanzelfsprekend is in de Nederlandse sport. Daarom heeft de raad, zoals beschreven in het Werkprogramma 2021-2024: Sport in het systeem, een advies uitgebracht over het (verbeteren van het) pedagogisch klimaat in de sport.

Advies

Op 29 maart 2023 heeft de NLsportraad het advies ‘Kinderen centraal: advies over het pedagogisch klimaat in de sport’ gepubliceerd. In dit advies adviseert de NLsportraad aan de minister om te zorgen dat kinderen in de hele sportbranche begeleid worden vanuit de drie basisbehoeften voor hun ontwikkeling: autonomie, verbondenheid en competentie. Dat zal ertoe leiden dat de positieve sportbeleving overheerst. Kinderen kunnen dan namelijk op hun eigen niveau hun kwaliteiten en competenties vergroten en krijgen daarbij gelijke kansen. Prestaties zijn geen doel op zich, maar een gevolg van de ontwikkeling van ieder kind. 

Dit is geen vrijblijvende keuze: de NLsportraad vindt dat ieder kind recht heeft op pedagogisch verantwoorde begeleiding in de sport. Of begeleiders van jeugdsporters betaald worden of als vrijwilliger actief zijn, en of er wordt gesport in verenigingsverband, bij een commerciële sportaanbieder of in de openbare ruimte mag geen verschil maken in het pedagogische sportklimaat. Ook mogen de opvattingen over het belang van een pedagogisch sportklimaat niet afhangen van het niveau van sportbeoefening.

De NLsportraad adviseert de minister om de regie te nemen op dit onderwerp en een definitie vast te stellen zodat de gehele sportbranche hetzelfde doel nastreeft. Daarna kan de minister vanuit de vastgestelde definitie opleidingen en professionalisering faciliteren en vanuit de vastgestelde definitie minimale eisen stellen.

Standpunt

De NLsportraad heeft het advies ‘Kinderen centraal’ op 29 maart aangeboden aan Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport.  De minister zal binnen drie maanden na deze aanbieding een kabinetsstandpunt op het advies aan de Tweede Kamer sturen.

Commissie

De begeleiding van het adviestraject vond plaats in twee fases. Namens de raad namen Farid Gamei (commissievoorzitter), Meryem Kilic-Karaaslan en Michael van Praag plaats in de commissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Velden en Annet Tiessen-Raaphorst van het secretariaat via info@nlsportraad.nl.