Pedagogisch klimaat in de sport

Een goed pedagogisch klimaat zou aan de basis moeten staan in de sport. Alle kinderen moeten zich overal kunnen ontwikkelen, plezier kunnen beleven aan sport en actief kunnen zijn onder professionele begeleiding en met oog voor hun specifieke kwaliteiten en aandachtspunten.

Foto judoles kinderen
Beeld: ©ANP

De NLsportraad signaleert dat een pedagogisch sportklimaat nog lang niet overal vanzelfsprekend is in de Nederlandse sport. Daarom wil de raad, zoals beschreven in het Werkplan 2021-2024: Sport in het systeem, een advies uitbrengen over het (verbeteren van het) pedagogisch klimaat in de sport.

Advies

Op basis van een eerste verkenning  constateert de raad dat de aanwezigheid en borging van een pedagogisch klimaat in het hele systeem van sport (bij verenigingen, bij ondernemers en andere aanbieders) aandacht vraagt.
De centrale vraag waar de raad mee aan de slag wil gaan is hoe het pedagogisch klimaat in de sport kan worden verbeterd en welke rol de (rijks)overheid daarbij heeft. Hierbij wil de raad speciale aandacht besteden kinderen met gedragsproblemen, kinderen die te maken hebben met sociale uitsluiting en kinderen in talentontwikkelingstrajecten.

Een pedagogisch sportklimaat is een omgeving waar alle kinderen zich fysiek, mentaal en sociaal kunnen ontwikkelen in sport. De focus van het advies ligt op kinderen van 0-18 jaar. De NLsportraad richt zich in haar advies op zowel de georganiseerde en anders georganiseerde sport in de vrije tijd.

In het advies is aandacht voor zowel de trainer als de organisatie (het bestuur van sportclub of de ondernemer) en de ouders en kinderen.

Commissie

Om het adviestraject te begeleiden is een commissie opgericht. Hierin zitten namens de raad Farid Gamei (commissievoorzitter), Meryem Kilic-Karaaslan en Michael van Praag. Daarnaast nemen Arno de SwartInge de WolfNicolette Schipper-van Veldhoven en Ronald Klomp deel als externe leden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Tessa van der Velden en Annet Tiessen-Raaphorst van het secretariaat via info@nlsportraad.nl.