De NLsportraad heeft twee werkprogramma's uitgebracht. Een werkprogramma voor 2017 'Uit de startblokken' en een meerjarig werkprogramma 2018 - 2020 'Stip op de horizon'.