NLsportraad haalt ideeën op voor werkprogramma

Op woensdag 21 juni heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een consultatiebijeenkomst gehouden op de KNVB campus in Zeist. Het doel van de bijeenkomst was om te horen wat dé vraagstukken zijn waar de NLsportraad de komende drie jaar advies over zou moeten geven.

Het afgelopen jaar heeft de NLsportraad zich vooral bezig gehouden met grote sportevenementen. In de komende periode (2018-2020) zal de NLsportraad zich ook richten op andere thema’s. Met het oog hierop wilde de NLsportraad van een gevarieerde groep experts horen wat de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken zijn. Daarbij wordt - in lijn met de opdracht aan de NLsportraad - sport bezien in de meest brede zin van het woord.

Vijftig aanwezigen  hebben samen in verschillende interactieve sessies prioriteiten benoemd. Ieder vanuit eigen perspectief en ervaring:  van burgemeester tot ex-topsporter en van wetenschapper tot arts.

Mede op basis van deze bijeenkomst stelt de NLsportraad een meerjarig werkprogramma op waarin de onderwerpen staan waarover de komende jaren zal worden geadviseerd. Het werkprogramma zal op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.