Jaarverslag 2017 Nederlandse Sportraad gepubliceerd

In 2017 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een gedegen analyse uitgevoerd naar grote sportevenementen en een begin gemaakt met een aantal adviestrajecten hierover. Daarnaast heeft de NLsportraad de formerende partijen op verschillende momenten geadviseerd om een sportakkoord te sluiten in de nieuwe kabinetsperiode. In oktober bleek het voornemen voor een sportakkoord in het regeerakkoord te zijn opgenomen. Deze en andere wetenswaardigheden zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2017 van de NLsportraad.

Voorzitter Michael van Praag is in 2017 langs geweest bij de sportwoordvoerders van de Tweede Kamer, bij de ambtelijke leiding van vrijwel alle departementen, bij collega-adviesraden en kennisinstellingen en bij vele stakeholders in de sportsector. Van Praag typeert 2017 als het jaar van kennismaking en van voorbereiding. “De Nederlandse Sportraad heeft kennis gemaakt met veel partijen die iets kunnen betekenen in de sport.” En andersom was de kennismaking ook nuttig: “Veel partijen waren nog onbekend met het fenomeen van een adviescollege in het sportbestel. Inmiddels weten zij beter wat wij voor hen kunnen betekenen.” Ook bleek uit de kennismaking dat de buitenwereld bij de Nederlandse Sportraad meer verwachtingen heeft dan in de oorspronkelijke opdracht is meegegeven. “Daarom hebben wij onze advisering in het meerjarig werkprogramma 2018-2020 uitgebreid. Naast adviezen over sportevenementen worden in 2018 ook andere adviezen gegeven over sport en bewegen.”

Jaarverslag 2017 voorkant