Doorontwikkeling paralympische sport

foto zwemmen
©ANP foto

Aanleiding

De prestaties van Nederlandse topsporters op de paralympische spelen zijn goed. Nederland loopt voorop als het gaat om de integratie van de paralympische topsport in het nationale topsportbeleid. Tegelijk is het ook de vraag hoe de paralympische sport kan worden doorontwikkeld, zowel nationaal als internationaal.

In 2019 is het deelakkoord Topsport die inspireert! van het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De missie van de betrokken partijen is samen te werken om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren door topsport, waaronder paralympische sport. Daarnaast wil Nederland internationaal een gidsland zijn op het gebied van paralympische sport. De minister van Medische Zaken en Sport heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) advies gevraagd over deze doorontwikkeling van de paralympische sport, nationaal en internationaal. Specifiek vraagt ze advies over de rol die de Nederlandse overheid daarbij kan innemen. De volledige adviesaanvraag is hier te lezen.

Advies

De NLsportraad gaat deze adviesaanvraag oppakken in twee fases. Het adviestraject begint met een analyse van de omgeving en de stakeholders in de paralympische sport in Nederland en in internationaal verband. Er zal in ieder geval aandacht zijn voor de huidige ontwikkeling van de paralympische sport, zowel nationaal als internationaal. Ook neemt de NLsportraad de punten waarop de paralympische sport verdere ontwikkeling behoeft, waaronder aantrekkelijkheid, inclusie, classificatie en governance mee in haar analyse.

Vervolgens werkt de NLsportraad de strategische keuzes uit voor doorontwikkeling van de paralympische sport en doet de raad aanbevelingen over de rol en verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Daarbij is specifiek van belang welke taken en verantwoordelijkheden toebehoren aan de sportbranche en welke rol de rijksoverheid kan spelen. De volledige reactie van de NLsportraad op de adviesaanvraag is hier te lezen. 

Commissie

Voor het adviestraject stelt de NLsportraad een adviescommissie in. Claudia Bokel, vaste adviseur van de raad, is voorzitter van deze commissie. Daarnaast bestaat de commissie uit de raadsleden Jiske Griffioen, Erik Scherder en Farid Gamei, en de onafhankelijke adviseurs aan de raad Rita van Driel, René Martens, Cees Vervoorn, Jan Willem van der Roest en Lara Ankersmit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Tiessen-Raaphorst en Lennart Langbroek van het secretariaat via info@nlsportraad.nl.