Topsport en media

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) werkte in 2022 aan een analyse van ontwikkelingen in de topsport en de media. Het doel daarvan was om te analyseren hoe media de maatschappelijke waarde van topsport kunnen bevorderen. De NLsportraad deed dat op verzoek van de minister voor Langdurige Zorg en Sport.

Omslagbeeld analyse topsport en media

Topsport is populair. Nederlanders kijken er graag naar en volgen topsport in de media. Ze kijken niet alleen meer livewedstrijden op de televisie, maar kijken en luisteren ook op digitale platformen. Het medialandschap in de sport is volop in ontwikkeling en het mediaconsumptiepatroon van Nederlanders verandert mee. Door de komst van de smartphone, tablet en laptop is het mogelijk om waar en wanneer men wil te kijken, luisteren, lezen en communiceren. Grote mediabedrijven kopen rechten op voor populaire sportevenementen en die verdwijnen daardoor achter een decoder. Dankzij de evenementenlijst in de Mediawet kunnen Nederlanders toch massaal live naar populaire grote mondiale sportevenementen kijken. Voorbeeld daarvan zijn het WK en EK voetbal en de Olympische Spelen.  

De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de NLsportraad verzocht een analyse te maken van de ontwikkelingen in de topsport en media en hieruit voortkomende dilemma’s. Bovendien heeft zij gevraagd om toekomstscenario’s voor de mogelijke invloed van de media op de maatschappelijke waarde van topsport. De afgelopen jaren zijn misstanden in de topsport aan het licht gekomen. De rijksoverheid wil benadrukken dat topsport ook veel positieve kanten heeft. Kijken naar sportevenementen (en de weg ernaartoe) kan tot veel plezier, verbondenheid en inspiratie leiden. ‘Topsport die inspireert’, deelakkoord 6 van het Sportakkoord, laat zien dat de partners van het Sportakkoord ernaar streven de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten. Media kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.

De NLsportraad heeft de minister per brief laten weten de gevraagde analyse over topsport en media grotendeels uit te voeren. De NLsportraad wil benadrukken met deze analyse op geen enkele wijze te tornen aan de persvrijheid.

Commissie

Een analyse van topsport en media heeft raakvlakken met het lopende adviestraject Organisatie en financiering van de topsport. Daarom heeft de raad besloten dat beide trajecten door dezelfde commissie worden begeleid. Namens de NLsportraad zitten hierin Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (voorzitter), Bernard Wientjes en Elke Snijder. Als externe leden nemen plaats Dennis Vink (hoogleraar Finance and Investment, Nyenrode Business University), Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut), Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht, Vrije Universiteit), Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport en Bewegen), Maarten van Bottenburg (hoogleraar aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht) en Ruud Koning (bijzonder hoogleraar Sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Analyse

De commissie is gestart in de zomer van 2022. Zij doet deskresearch naar de relatie tussen topsport en media, de ontwikkelingen op beide gebieden en de dilemma’s die hierdoor ontstaan. De bevindingen worden gevalideerd en aangevuld met de uitkomst van interviews met experts en stakeholders. Met stakeholders en experts bekijkt de NLsportraad vervolgens in een bijeenkomst hoe de media kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waarde van topsport door het beschrijven van toekomstscenario’s. De analyse Topsport en media is op 8 maart 2023 aangeboden aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport.