Meryem Kilic-Karaaslan MMC

Meryem Kilic-Karaaslan
Beeld: Henriëtte Guest

Meryem Kilic-Karaaslan is partner bij Twynstra Gudde Interim Management waarbij zij zich richt op de gemeentemarkt met managementoplossingen voor lijnfuncties en het management van grote projecten en programma’s. Voor haar functie bij Twynstra Gudde was zij gemeentesecretaris bij de gemeente Blaricum.

Momenteel is Meryem lid van de raad van commissarissen bij Haagwonen (Haagse woningbouwcorporatie) profiel bestuurlijk-juridisch en lid raad van toezicht bij Hogeschool Inholland. In het verleden heeft zij toezichthoudende functies vervuld bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en het Museum voor volkenkunde in Leiden.

Bijdragen aan een betere en gezondere samenleving is een belangrijke richtlijn voor Meryems handelen.

Benoemingstermijn

Meryem Kilic-Karaaslan is benoemd als lid van de NLsportraad sinds 1 april 2021. Haar termijn loopt af per 1 januari 2025. Zij is wel herbenoembaar.