Nederlandse Sportraad wil brug slaan tussen sport en maatschappij

Het eerste adviesorgaan voor de Nederlandse regering over sport, de Nederlandse Sportraad, heeft als doel een brug te slaan tussen sport en de maatschappij. Dit blijkt uit het werkprogramma 2017 ‘Uit de Startblokken’ van de NLsportraad dat minister Edith Schippers (Sport) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederlandse Sportraad wil brug slaan tussen sport en maatschappij

De NLsportraad is in mei 2016 bij koninklijk besluit officieel geïnstalleerd en kan als eerste adviesorgaan van de regering gevraagd en ongevraagd over sport én sportgerelateerde onderwerpen adviseren. ,,Het adviescollege komt in actie zodra een evenement of activiteit het sportieve belang ontstijgt en een sterk maatschappelijke en economische waarde heeft of kan krijgen”, zegt voorzitter Michael van Praag. ,,Zo is het een speerpunt van mondiale sportevenementen om sportieve en maatschappelijke belangen samen te laten vloeien.”

Om deze reden zijn er, naast vertegenwoordigers uit de sport, in de raad ook leden benoemd met kennis van andere terreinen zoals veiligheid, financiën, ondernemerschap, innovatie & wetenschap, communicatie en politiek. Bovendien beschikken de leden van de NLsportraad ieder over een groot internationaal netwerk. De complete lijst met raadsleden is te vinden door middel van de link rechts van dit bericht.

De Nederlandse Sportraad gaat ondermeer onderzoek doen naar de kansen en belemmeringen voor een geslaagd sportevenement. Ook neemt de raad de economische en maatschappelijke impact ervan onder de loep.