Loopt u even mee? – Een verkenning van aandacht voor bewegen en sport in Nederlandse ziekenhuizen

In het ziekenhuis ‘liggen’ is ongezond. Terwijl er genoeg manieren zijn om de patiënt in beweging te brengen. Meryem Kilic-Karaaslan en Erik Scherder, raadsleden van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opperen vijf routes naar een beweeglijkere en dus fittere patiënt. Vandaag is dit artikel in Medisch Contact gepubliceerd over hoe de ziekenhuispatiënt meer in beweging te krijgen. Dit artikel is mede gebaseerd op een verkenning die de NLsportraad heeft gemaakt naar aanleiding van interviews met diverse zorgprofessionals.

foto van een ziekenhuisbed

De NLsportraad heeft zich in het werkprogramma 2021-2024 ‘Sport in het systeem’ tot doel gesteld om sport en bewegen systematisch mogelijk te maken, ook in sectoren waar bewegen geen primair doel is, zoals in zorginstellingen. In de gezondheidszorg gaat momenteel veel geld naar het genezen van mensen, de curatieve zorg. In verhou­ding gaat nog weinig geld en aandacht naar preventieve zorg en het stimuleren van een gezonde leefstijl, zoals bewegen en sport. [1] [2] De NLsportraad gaat in 2023 nader in op preventie(beleid) in meerdere adviezen.

[1] Preventie levert veel meer op dan gedacht
[2} Position paper, rondetafelgesprek Leefstijlpreventie 21 maart 2022
 

Medische vormen van bewegen, zoals fysiotherapie en training, zijn gebruikelijk in het ziekenhuis. Dit is onderdeel van de behandeling. De NLsportraad constateert dat in de zorgsector de norm is dat interventies pas plaatsvinden als ze bewezen kosteneffectief zijn. De raad wil graag het gesprek aangaan over wat nodig is om deze bewijsvoering om te keren: bewegen is gezond, tenzij…

In deze verkenning brengt de NLsportraad de ontwikkelingen op het gebied van bewegen in ziekenhuizen in beeld, evenals belemmeringen die zorgprofessionals ervaren om meer bewegen te stimuleren. Zoals antwoord op de vraag of bewegen aandacht krijgt gedurende het verblijf in het ziekenhuis? En is het mogelijk om ‘gewoon te sporten’? Op basis van deze verkenning stelt de NLsportraad vijf routes voor om verder in gesprek te gaan met de zorgsector, verzekeraars en beleidsbepalers over de plaats van bewegen in het ziekenhuis. Daarmee dient deze verkenning als opstapje voor het adviestraject ‘Van zorg naar preventie’, dat later dit jaar van start zal gaan.