Bewegen tijdens de levensloop

Sport en bewegen hebben een bewezen positief effect op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en gezondheid van kinderen, volwassenen en ouderen. Tegelijkertijd is er een pandemie van bewegingsarmoede gaande. Die duurt al decennialang en heeft desastreuze gevolgen. De helft van de Nederlanders beweegt veel te weinig. Zij ontwikkelen overgewicht en zijn daarmee gevoeliger voor (chronische) ziekten, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten, depressie en alzheimer. 

Foto bewegen tijdens de levensloop

Uit internationale literatuur blijkt dat een integrale aanpak het verschil maakt [1].  Om bewegingsarmoede te bestrijden, is een gecombineerde aanpak nodig op het terrein van sport, gezondheid, zorg, kinderopvang, onderwijs, arbeidsomstandigheden, huisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën. In de praktijk is de aanpak juist vaker verkokerd; in Nederland is dat ook zo. 

Het adviestraject voor Bewegen tijdens de levensloop komt voort uit het werkprogramma 2021-2024 Sport in het systeem en sluit aan bij de motie van Kamerlid Heerema. Hij verzoekt de NLsportraad om advies te geven over het bevorderen van sportparticipatie bij ouderen [2]. 

  1. ISPAH, 2021 en WHO, 2022
  2. Motie Heerema

Aanpak van het adviestraject

In 2022 is de NLsportraad begonnen met een analyse van sport en bewegen tijdens de levensloop. De raad wil identificeren in welke levensfasen en bij welke groepen de meeste bewegingsarmoede optreedt, wat hiervan de oorzaken zijn en welke context relevant is. Daaruit volgen begin 2023 een analyse op hoofdlijnen en een schets van het adviestraject. 

In een nieuw adviestraject wil de raad ingaan op de vraag hoe voldoende bewegen voor iedereen een normaal onderdeel van het dagelijks leven kan zijn. Dit vraagt om een integrale aanpak van vele partijen. De raad wil de rijksoverheid adviseren over de rol die zij daarin kan en moet vervullen.

Commissie

Voor de analyse van Bewegen in de levensloop nemen Leanne van den Hoek, Erik Scherder en Meryem Kilic-Karaaslan namens de raad plaats in de commissie. Kirsten de Klein en Wanda Wendel-Vos nemen deel als externe leden. Voor het adviestraject stelt de raad een nieuwe commissie in.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Tiessen-Raaphorst, Wendy van Merrebach en Freek Hermens van het secretariaat via info@nlsportraad.nl