Commissies

Samenwerking raadsleden en experts

Ter voorbereiding van adviezen stelt de raad adviescommissies samen. In de commissies nemen altijd twee of meer raadsleden plaats, aangevuld met onafhankelijke experts die kennis en/of ervaring hebben op het terrein waarover de raad adviseert. De NLsportraad benoemt hen als adviseurs van de raad.

Pool van adviseurs

De NLsportraad werkt met een pool van adviseurs. Adviseurs die actief zijn (geweest) in een commissie blijven via deze pool beschikbaar voor de NLsportraad. De pool van adviseurs vormt voor de NLsportraad een belangrijke bron van kennis en ervaring op het gebied van sport, bewegen en relevante aanverwante beleidsterreinen.

Onafhankelijkheid van commissies en adviseurs

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege van de regering en het parlement. Onafhankelijkheid van de commissies en de adviseurs die daarin zitting nemen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Bij het aanstellen van adviseurs wordt gelet op integriteit en eventuele belangenverstrengeling. Daarom wordt jaarlijks aan alle adviseurs gevraagd om een belangenverklaring in te vullen. Adviseurs die zijn aangesteld door de NLsportraad kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding voor deelname aan vergaderingen.

Beeld: Bart van Vliet
De eerste vergadering van de Wetenschapscommissie (Den Haag, 29 mei 2017)