Commissies

Samenwerking raadsleden en experts

Ter voorbereiding van adviezen kan de raad commissies samenstellen. In de commissies nemen altijd twee of meer raadsleden plaats, aangevuld met experts die kennis en/of ervaring hebben op het terrein waarover de raad adviseert. De NLsportraad benoemt hen voor de duur van de commissie als adviseurs.

Vaste en tijdelijke commissies

De Nederlandse Sportraad heeft op dit moment een aantal commissies. Voor de gehele zittingsperiode heeft de NLsportraad de Wetenschapscommissie ingesteld. Deze commissie bewaakt de wetenschappelijke aanpak en onderbouwing van adviezen. Ook is de beoordelingscommissie sportevenementen opgericht voor de gehele zittingsperiode. De beoordelingscommissie buigt zich op verzoek van de minister van Medische Zorg en Sport over de vraag of een sportevenement kan worden gekwalificeerd als ‘internationaal aansprekend’. Deze kwalificatie is een voorwaarde om subsidie van de minister te ontvangen in de hoogste categorieën.
Daarnaast heeft de raad een aantal tijdelijke commissies ingesteld voor specifieke adviezen.

Beeld: Bart van Vliet
De eerste vergadering van de Wetenschapscommissie (Den Haag, 29 mei 2017)