Commissie fiscaliteit bij sportevenementen (afgerond)

Commissie

De Commissie Fiscaliteit bij sportevenementen is ingericht om advies te geven ter verbetering van het fiscale klimaat bij sportevenementen. De commissie heeft de totstandkoming van een rapport hierover door bureau EY begeleid en het advies voorbereid.

Advies

Op 19 april 2018 heeft Duncan Stutterheim namens de NLsportraad en de commissie het advies over Fiscaliteit bij sportevenementen aangeboden aan staatssecretaris Snel van Financiën. De NLsportraad pleit ervoor om de private bijdragen van burgers (vrijwilligerswerk) en bedrijven (sponsoring) aan sportevenementen fiscaal te ondersteunen. Daarnaast adviseert de NLsportraad meer uniformiteit in de uitvoering te brengen, zowel op landelijk als op lokaal niveau. In de reactie van 14 mei 2018 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport mede namens staatssecretaris Snel geantwoord dat verbetering van de randvoorwaarden bij sportevenementen begin 2019 wordt geagendeerd in de besprekingen rond het deelakkoord Topsport en evenementen van het Nationaal Sportakkoord.

Samenstelling

Namens de NLsportraad zijn Michael van Praag en Duncan Stutterheim lid van de commissie. Als experts zijn praktijkdeskundigen gevraagd vanuit de sport, de overheid en het bedrijfsleven, alsmede onafhankelijke fiscalisten met kennis van de sportsector en sportevenementen: Pieter Asjes, Ronald Hetem, Eric van Noorloos, Bob van Oosterhout, Joep Swinkels en Karin van Willigen. Een verkort CV van de leden is te vinden via de klikbare links.

Beeld: Koen Suyk
Duncan Stutterheim en leden van de Commissie Fiscaliteit bij sportevenementen ontvangen het EY-rapport uit handen van associate partner Ruud Prinsen (Utrecht, 19 februari 2018)
Beeld: Wiebe Kiestra
Duncan Stutterheim, raadslid van de Nederlandse Sportraad, overhandig het advies ‘Fiscaliteit bij sportevenementen’ aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën (Den Haag, 19 april 2018)