Commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen (afgerond)

Commissie

De Commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen is ingesteld om advies te geven over een strategische agenda van sportevenementen voor Nederland en een bijbehorend nieuw beleidskader voor het kabinet. De commissie is samengesteld uit raadsleden met ervaring op het gebied van evenementen en aangevuld met externe adviseurs die een internationaal perspectief hebben.

Beeld: ©nvt / Waldemar Wessels

Voortgangsbrief

In het najaar van 2018 heeft de NLsportraad op aangeven van de commissie een voortgangsbrief gestuurd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. In deze brief zijn de eerste bevindingen van de commissie uiteengezet en adviezen gegeven voor de korte termijn. De NLsportraad heeft tot dit tussentijdse advies besloten toen bleek dat de minister het Beleidskader sportevenementen met twee jaar wilde verlengen (2019-2020). De NLsportraad heeft onder andere geadviseerd om in 2019-2020 voorrang te geven aan subsidieverlening voor Olympische Kwalificatietoernooien (OKT’s) en subsidie mogelijk te maken voor verzamelde Nationale Kampioenschappen (NK’s). De minister heeft hierop gereageerd in de begeleidende brief bij het Beleidskader sportevenementen 2019-2020.

Advies

Op 1 april 2019 heeft de NLsportraad een integraal advies gegeven voor een strategische evenementenagenda en een nieuw beleidskader vanaf 2021 dat is voorbereid door de commissie. Het advies aan minister Bruins en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is om samen met partners een Nationale Sportevenementenagenda te maken. Daarbij staat wat betreft de NLsportraad The Dutch approach centraal: het efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam organiseren van sportevenementen met maximale economische en maatschappelijke impact. De NLsportraad adviseert een track record op te bouwen van aansprekende sportevenementen om zo van Nederland een echt evenementenland te maken. De NLsportraad adviseert de minister en staatssecretaris vooral te investeren in multi-sport/multi-city-sportevenementen. Door sportevenementen te spreiden, kunnen inwoners in het hele land van sportevenementen genieten. Bovendien wordt de samenwerking tussen partijen bevorderd en de gezamenlijke kennis en ervaring verder opgebouwd. Samenwerking is volgens de NLsportraad cruciaal om in de toekomst aansprekende sportevenementen binnen te kunnen halen. Het oprichten van een fonds en/of garantiefonds kan de publiek-private samenwerking verder stimuleren. Verder adviseert de NLsportraad sportevenementen van internationale allure die jaarlijks in Nederland worden georganiseerd, zoals de TT in Assen of de Nijmeegse Vierdaagse, als sporterfgoed te betitelen.

Op 19 april 2019 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport het advies mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat doorgestuurd aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief geeft hij aan het advies mee te nemen in de gesprekken met partners over het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ van het nationaal sportakkoord.

Samenstelling

Namens de NLsportraad zijn Jaap de Groot , Leanne van den Hoek  en Duncan Stutterheim lid van de commissie. Daarnaast nemen Tony Sainsbury, Hans Westerbeek en Eric van der Burg (tot juni 2019) deel als externe leden. Een verkort cv van de leden van de commissie is te vinden via de klikbare links.

Bijeenkomst bondsdirecteuren Michael van Praag
Beeld: ©nvt / Waldemar Wessels