Commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen

Commissie

De Commissie strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen is ingesteld om advies te geven over een strategische agenda van sportevenementen voor Nederland en een bijbehorend nieuw beleidskader voor het kabinet. De commissie is samengesteld uit raadsleden met ervaring op het gebied van evenementen en aangevuld met externe adviseurs die een internationaal perspectief hebben.

Voortgangsbrief

In het najaar van 2018 heeft de NLsportraad op aangeven van de commissie een voortgangsbrief gestuurd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. In deze brief zijn de eerste bevindingen van de commissie uiteengezet en adviezen gegeven voor de korte termijn. De NLsportraad heeft tot dit tussentijdse advies besloten toen bleek dat de minister het Beleidskader sportevenementen met twee jaar wilde verlengen (2019-2020). De NLsportraad heeft onder andere geadviseerd om in 2019-2020 voorrang te geven aan subsidieverlening voor Olympische Kwalificatietoernooien (OKT’s) en subsidie mogelijk te maken voor verzamelde Nationale Kampioenschappen (NK’s). De minister heeft hierop gereageerd in de begeleidende brief bij het Beleidskader sportevenementen 2019-2020.

Advies

Thans ontwikkelt de commissie een integraal advies voor een strategische evenementenagenda en een nieuw beleidskader vanaf 2021. Dit advies wil de NLsportraad begin 2019 aan de minister geven, zodat hij het advies kan meenemen in de gesprekken met partners over het deelakkoord ‘Topsport en Evenementen’ van het nationaal sportakkoord.

Samenstelling

Namens de NLsportraad zijn Jaap de Groot , Leanne van den Hoek  en Duncan Stutterheim lid van de commissie. Een verkort CV van de externe leden van de commissie is te vinden via de links.

Bijeenkomst bondsdirecteuren Michael van Praag