Commissie sport, bewegen en onderwijs (afgerond)

Commissie

De Onderwijsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) hebben eind 2017 samen een tijdelijke commissie ingesteld voor het onderwerp sport, bewegen en onderwijs. De raden constateerden dat sport en bewegen van grote waarde is voor leerlingen in het onderwijs. Tegelijkertijd signaleerden de raden dat scholen het onderwerp in de praktijk heel verschillend oppakken, zodanig dat dit kansenongelijkheid creëert voor kinderen en jongeren. De raden hebben zich de vraag gesteld wat van scholen kan worden verwacht op het terrein van sport en bewegen en hoe dit kan worden gerealiseerd.

Advies

Op 10 september 2018 hebben de Onderwijsraad, de RVS en de NLsportraad het advies ‘Plezier in bewegen’ gepubliceerd dat is voorbereid door de commissie. Het advies baseert zich op de laatste stand van de wetenschap en houdt rekening met knelpunten in de praktijk. De raden adviseren het kabinet om de opdracht aan scholen te verduidelijken en te verbreden, zodat sport en bewegen optimaal worden ingezet ten behoeve van de kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie van leerlingen. De raden adviseren om beweegteams in te stellen onder supervisie van de vakleerkracht of –docent en om gemeenten te vragen de lokale samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en andere partners te bevorderen. Vanwege het overstijgende belang is het advies op 10 september 2018 aangeboden aan de minister-president. Op 18 oktober 2018 hebben commissieleden een nadere toelichting bij het advies gegeven aan de Tweede Kamer.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit leden van de drie raden. Namens de NLsportraad namen Michael van Praag en Pieter van den Hoogenband deel aan de commissie. Raadslid Erik Scherder heeft de commissie geadviseerd. Experts zijn geraadpleegd in gesprekken en via de Onderwijsdialoog gehouden in februari 2018. Namens de andere raden namen deel: Liesbeth Noordegraaf-Elens (RVS), Saskia Schenning (Onderwijsraad), Rene Kneyber (Onderwijsraad), Sofyan Mbarki (Onderwijsraad) en Henriëtte Maassen-van den Brink (Onderwijsraad). De commissie kent geen externe leden.