Organisatie en financiering van topsport

De prestaties van Nederlandse topsporters op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo waren beter dan ooit. Ook in commerciële sporten als Formule 1 en kickboksen presteren Nederlanders goed. Maar wat zegt dat over de toekomst? De vraag is of de Nederlandse topsport zo is georganiseerd dat de topsportprestaties goed blijven. En of de financiering door overheid en private partijen zeker is, nu en in de toekomst. Een andere vraag is of Nederlands talent zich goed kan blijven ontwikkelen nu kinderen motorisch minder vaardig worden. Of wat de gevolgen zijn van de komst van online kansspelen, en van de veranderingen in het medialandschap en in de sponsormarkt. En welke rol spelen de rijksoverheid, provincies en gemeenten eigenlijk in de topsport?

Bokswedstrijd met Rico Verhoeven
Beeld: ©Hollandse Hoogte

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) wil deze en andere vragen over de organisatie en financiering van topsport graag beantwoorden. Daarom is de raad in het voorjaar van 2022 een adviestraject gestart. Dit is in 2020 aangekondigd in De opstelling op het speelveld, het advies over de organisatie van het gehele sportstelsel. In De opstelling op het speelveld deed de raad al een aantal algemene aanbevelingen voor topsport. De raad nam zich tegelijkertijd voor op een later tijdstip op het onderdeel ‘topsport’ in te zoomen. Want ook in de toekomst willen sportfans mooie topsportprestaties kunnen vieren, sportevenementen op Nederlandse bodem bijwonen en sport blijven volgen via de media.

Commissie

Om het adviestraject te begeleiden heeft de NLsportraad een commissie opgericht. Namens de NLsportraad zitten hierin Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (voorzitter), Bernard Wientjes en Elke Snijder. De raadsleden worden in de commissie ondersteund door Dennis Vink (hoogleraar Finance and Investment, Nyenrode Business University), Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut), Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht, Vrije Universiteit), Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport en Bewegen), Maarten van Bottenburg (hoogleraar aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht) en Ruud Koning (bijzonder hoogleraar Sporteconomie aan de Rijksuniversiteit van Groningen). Een aantal van deze externe leden waren ook betrokken bij de totstandkoming van De opstelling op het speelveld. Mogelijk voegt de commissie nog commissieleden toe als er specifieke expertise nodig is.

Analyse

De commissie verdeelt het adviesproces in drie stappen. Begin 2022 is gestart met de eerste stap, het laten maken van een kwantitatieve analyse van de organisatie en financiering van topsport, zowel publiek als privaat. Daarbij wil de NLsportraad de commerciële kant van de sportbranche verder onderzoeken dan tot nog toe is gedaan. Daarbij ontstaat ook een beeld van de rol van overheden (rijk, provincies en gemeenten) als partijen die topsport mede mogelijk maken. Deze eerste stap wordt naar verwachting begin 2023 afgerond. De NLsportraad kijkt vervolgens bij stap 2, samen met de betrokken partijen, naar de middellange en lange termijn. Daarvan maakt de raad een kwantiatieve analyse en betrekt daarin welke invloed relevante ontwikkelingen hebben op de huidige sterktes en zwaktes van topsport.

Wanneer de NLsportraad zich zo een goed beeld heeft gevormd van de huidige en toekomstige situatie van de topsport, volgt een bijpassend advies (stap 3). Het advies richt op een toekomstbestendige organisatie en financiering van topsport. De verwachting is dat het adviestraject doorloopt tot en met de zomer 2023.