Beoordelingscommissie sportevenementen

Beoordelingscommissie sportevenementen

Let op: in verband met het nieuwe beleidskader sportevenementen beoordeelt de beoordelingscommissie geen evenementen meer waarvan subsidieaanvraag is binnengekomen na 1 januari 2021. Aanvragen die voor 1 januari 2021 zijn ingediend worden nog beoordeeld in de komende periode.

Met vragen over nieuwe aanvragen voor sportevenementen kunnen organisatoren terecht bij het ‘Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen’ (CIT). De website van het CIT wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Voor contact kunt u mailen naar sport@minvws.nl.

Commissie
In het voorjaar van 2018 heeft de Nederlandse Sportraad aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport geadviseerd om de beoordeling van subsidies voor sportevenementen strikt onafhankelijk te laten plaatsvinden, onder auspiciën van de NLsportraad. De minister heeft hierop positief gereageerd.

In december 2018 heeft de NLsportraad de Beoordelingscommissie sportevenementen opgericht. Deze commissie beziet op verzoek van de minister of sportevenementen waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend, kunnen worden aangemerkt als ‘internationaal aansprekend’. Voor de minister is deze kwalificatie een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste categorie (tot € 2,5 miljoen) of in de buitencategorie (meer dan € 2,5 miljoen). Bij de buitencategorie zal de commissie tevens kijken of een evenement subsidiabel is.

Adviezen
De Beoordelingscommissie sportevenementen belegt een vergadering zodra er een verzoek van het ministerie van VWS binnenkomt voor de beoordeling van een evenement. Uitkomsten van de commissievergadering worden vervolgens voorgelegd aan de NLsportraad tijdens een (schriftelijke) raadsvergadering. Daarna verstuurt de NLsportraad het advies over het sportevenement aan het ministerie van VWS en publiceert de NLsportraad dit advies op de website.

Werkwijze en criteria
De werkwijze en criteria zijn op 11 februari 2019 aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport aangeboden. Die heeft ze op vrijdag 22 februari 2019 aan de Kamer verstuurd. Op 31 augustus 2020 zijn de aangepaste werkwijze en criteria, met daarin opgenomen ook een extra criterium voor sportevenementen boven de € 2,5 miljoen, vastgesteld door zijn opvolger minister van Ark.

Samenstelling
Namens de NLsportraad zijn de raadsleden Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (technisch voorzitter) en  Leanne van den Hoek lid van de Beoordelingscommissie sportevenementen. Daarnaast nemen externe leden met kennis en ervaring op het gebied van sportevenementen deel aan de commissie:

De deelnemers aan de beoordelingscommissie vormen een poule. Vanuit de poule zullen telkens tenminste vijf commissieleden worden gevraagd om een oordeel te geven over een binnengekomen adviesaanvraag. Door te werken met een poule kan mogelijke belangenverstrengeling worden vermeden.

Een verkort cv van de externe leden van de Beoordelingscommissie sportevenementen is te vinden via de klikbare links.

Contact
Als evenementenorganisator heeft u geen rechtstreeks contact met de Beoordelingscommissie sportevenementen. De commissie heeft uitsluitend contact met het ministerie van VWS. Subsidieaanvragen voor beoordeling ontvangt de commissie via het ministerie van VWS.

Mocht u vragen hebben over het indienen van een subsidieaanvraag, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Beeld: ©NLsportraad / Wiebe Kiestra
De eerste vergadering van de Beoordelingscommissie sportevenementen (Den Haag, 23 januari 2019)