Commissie impact sportevenementen (afgerond)

Commissie

De commissie impact sportevenementen heeft zich bezig gehouden met de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarde van grote sportevenementen. De commissie heeft in interactie met evenementenorganisatoren, sportbonden, overheden, bedrijven en onderzoekers onderzocht hoe de waarde kan worden verhoogd en hoe deze op betrouwbare wijze kan worden gemeten.

Advies

Op 27 september 2018 heeft de NLsportraad het advies uitgebracht dat door de commissie is voorbereid: 'Open kaart bij impact, Advies om de impact van evenementen te vergroten'. Het advies baseert zich mede op de analyse die de NLsportraad eerder heeft gemaakt van 25 grote sportevenementen. Hiervan is verslag gedaan in de publicatie Nederland op de kaart. In het advies wordt gesteld dat de waarde van sportevenementen groot is, maar dat de waarde nog verder kan worden vergroot als organisatoren en partners vooraf expliciete doelen stellen, deze doelen daadwerkelijk nastreven en achteraf de resultaten meten. De NLsportraad adviseert om vooraf en achteraf gebruik te maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Ter ondersteuning van de praktijk heeft de commissie een MKBA-handreiking laten ontwikkelen en een rekentool.

Samenstelling

Namens de NLsportraad zijn Leanne van den Hoek, Duncan Stutterheim, Esther Vergeer en Merel van Vroonhoven lid van de commissie. De commissie is aangevuld met experts op het gebied van maatschappelijke impact, economische impact en mediawaarde: Willem de Boer, Frans Cornelis, Enno Gerdes en Paul Hover. Een verkort cv van de leden van de commissie is te vinden via de klikbare links.