Commissie pedagogisch sportklimaat

De Commissie pedagogisch sportklimaat is ingesteld om het advies voor te bereiden over een pedagogisch klimaat in de sport. De commissie is samengesteld uit leden met kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk. In de eerste fase bestond de commissie uit adviseurs met veel kennis over (jeugd)sport en sportpedagogiek. In de tweede fase zijn commissieleden van buiten de sport aangesteld om algemene kennis uit de pedagogiek en psychologie in te brengen en de vergelijking te kunnen maken met andere sectoren.

Samenstelling

Namens de raad zitten Farid Gamei (voorzitter), Meryem Kilic-Karaaslan en Michael van Praag in de commissie. In de eerste fase namen Arno de Swart, Inge de Wolf, Nicolette Schipper-van Veldhoven en Ronald Klomp deel als externe leden. In de tweede fase zijn hun plaatsen ingenomen door Ron Scholte, Michiel Westenberg, Berna Güroğlu en Annelies Knoppers

Omslag Kinderen centraal - advies over het pedagogisch klimaat in de sport