De wetenschapscommissie

Commissie

De NLsportraad heeft een wetenschapscommissie ingesteld om de wetenschappelijke aanpak en onderbouwing van adviezen te borgen. De wetenschapscommissie buigt zich over de opzet van adviestrajecten, beoordeelt de conceptadviezen en adviseert de NLsportraad hierover. De wetenschapscommissie vergadert circa 4 keer per jaar. Uitkomsten van de wetenschapscommissie worden altijd besproken in de raadsvergaderingen van de NLsportraad.

Samenstelling

De wetenschapscommissie is ingesteld voor de duur van de Nederlandse Sportraad. Namens de NLsportraad zijn Erik Scherder (voorzitter), Leanne van den Hoek en Merel van Vroonhoven lid van de wetenschapscommissie. Daarnaast nemen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende disciplines deel aan de commissie.

Een verkort CV van de externe leden van de wetenschapscommissie is te vinden onder de links op deze pagina.

De eerste vergadering van de Wetenschapscommissie (Den Haag, 29 mei 2017)