Wetenschapscommissie (afgerond)

Commissie

De NLsportraad heeft een wetenschapscommissie ingesteld om de wetenschappelijke aanpak en onderbouwing van adviezen te borgen. De wetenschapscommissie buigt zich over de opzet van adviestrajecten, beoordeelt de conceptadviezen en adviseert de NLsportraad hierover. De wetenschapscommissie vergadert circa 4 keer per jaar. Uitkomsten van de wetenschapscommissie worden altijd besproken in de raadsvergaderingen van de NLsportraad.

Samenstelling

De wetenschapscommissie is ingesteld voor de duur van de Nederlandse Sportraad. Namens de NLsportraad zijn Erik Scherder (voorzitter) en  Leanne van den Hoek lid van de wetenschapscommissie. Daarnaast nemen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende disciplines deel aan de commissie: Lia Karsten, Joost Kok, Pauline Meurs, Marjan Olfers, Hugo van der Poel,  Kim Putters, Cees Vervoorn en Dennis Vink.

Een verkort cv van de externe leden van de wetenschapscommissie is te vinden via de klikbare links.

Beeld: Bart van Vliet
Groepsfoto van de eerste vergadering van de Wetenschapscommissie (Den Haag, 29 mei 2017)