Commissie doorontwikkeling paralympische topsport

De commissie doorontwikkeling paralympische topsport is ingesteld om het advies over toekomstige ontwikkelingen in de paralympische sport voor te bereiden. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de raad advies uitgebracht voor de doorontwikkeling van de paralympische topsport en de rol die Nederland daarin kan spelen.

Samenstelling

Claudia Bokel, vaste adviseur van de raad, is voorzitter van deze commissie. Daarnaast bestaat de commissie uit de raadsleden Jiske Griffioen, Erik Scherder en Farid Gamei, en de onafhankelijke adviseurs aan de raad Rita van Driel, René Martens, Cees Vervoorn, Jan-Willem van der Roest en Lara Ankersmit.

Omslag advies 'Gelijkwaardig en inclusief - advies over de doorontwikkeling van paralympische topsport'