Commissie doorontwikkeling paralympische topsport

Onlangs ontving de NLsportraad van minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) een adviesaanvraag over de doorontwikkeling van de paralympische topsport. Het ministerie van VWS vraagt de raad advies te geven over hoe de paralympische topsport in Nederland kan worden verbeterd: zowel de prestaties van de topsporters als de aandacht hiervoor van de samenleving. Daarnaast stelt VWS de vraag hoe Nederland, waaronder de rijksoverheid, kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de internationale paralympische sport.

Samenstelling

Claudia Bokel, vaste adviseur van de raad, is voorzitter van deze commissie. Daarnaast bestaat de commissie uit de raadsleden Jiske Griffioen, Erik Scherder en Farid Gamei, en de onafhankelijke adviseurs aan de raad Rita van Driel, René Martens, Cees Vervoorn, Jan-Willem van der Roest en Lara Ankersmit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Tiessen-Raaphorst en Lennart Langbroek van het secretariaat via info@nlsportraad.nl.